Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo kết luận cuộc họp về nội dung Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 (lần 3)
Số hiệu Số: 96 /TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 913eb80d946ddf9f0f7ef3b7f1c74f9996.pdf
Mô tả ---