Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản BÁO CÁOTình hình thực hiện Đềán Phát triển lâm nghiệp bền vữngtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2022
Số hiệu Số 332/BC-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 3caa87049b2c116eab6a1f764440d782SC_20s_E1_BB_91_20332.pdf
Mô tả ---