Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường quản lý ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Số hiệu 1084/STNMT-MT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Hữu Trực
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---