Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v tuyên truyền và triển khai,hưởng ứng tham gia Cuộc thichính luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng
Số hiệu Số -4CV/DU Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---