Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v trình dự thảo văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Số hiệu Số 2310/STNMT-BVMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm f64b317a27e5ba33bcb7f99f1088d47a2310.pdf
Mô tả ---