Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v tổng hợp ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng
Số hiệu Số /STNMT-BVMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---