Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng cấp, cải tạo Hệ thống cấp nước sạch huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 1929/STNMT-BVMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---