Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Mai Sao, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng (Dự án điều chỉnh)
Số hiệu Sô 2063/STNMT-BVMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---