Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v gửi Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu Số 344/STNMT-BVMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Hữu Trực
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---