Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG TƯ Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Số hiệu Thông tư số 08 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm cb970dd1b6078832e6e441b8315241caTT_2008.pdf
Mô tả ---