Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin về các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên Trang thông tin điện tử
Số hiệu Số 903/TB-VPĐKĐĐ Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---