Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 79/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Ngọc Thiều
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---