Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân công Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn
Số hiệu Số 36/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Hữu Trực
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---