Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc điều chỉnh giao biên chế công chức cho các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Số hiệu Số 73/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Ngọc Thiều
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---