Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc ban hành tài liệu và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượngtheoTCVN ISO 9001: 2015của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu Số 55/QD-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Ngọc Thiều
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---