Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QĐ Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung của Quy định hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh LS ban hành kèm theo QĐ số 28/2021/QĐ-UBND 14 /10 năm 2021
Số hiệu Số 07/2024/QĐ-UBND Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Chu Văn Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---