Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024
Số hiệu Số 30/KH-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Chu Văn Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---