Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
Số hiệu Số 24/KH-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Triệu Đức Minh
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---