Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Số hiệu Số 154/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 050b5c43451583fc8f01158302842126kh_20154_0.pdf
Mô tả ---