Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản GIẤY MỜI Tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2023
Số hiệu Số 10/GM-HĐTDVC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---