Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 01/ĐA-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Đề án ắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế Người ký Nguyễn Ngọc Thiều
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---