Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên dự án Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đường nội thị 19/4 kéo dài, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
Loại ---
Chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia
Địa chỉ chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia
Địa điểm thực hiện Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
Đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường Lạng Sơn
Trạng thái tư vấn Đang tham vấn
Hồ sơ tham vấn
Tên hồ sơ Loại Tải về
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đường nội thị 19/4 kéo dài, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia