Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên dự án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án:DH.46 Còn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập
Loại Đánh giá tác động môi trường
Chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập
Địa chỉ chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập
Địa điểm thực hiện xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tư vấn Chi nhánh Công ty CP EJC tại Lạng Sơn
Trạng thái tư vấn Đang xin ý kiến tham vấn
Hồ sơ tham vấn
Tên hồ sơ Loại Tải về