Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên dự án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án:Bãi đổ thải vật liệu xây dựng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Loại Đánh giá tác động môi trường
Chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình
Địa chỉ chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình
Địa điểm thực hiện Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tư vấn ---
Trạng thái tư vấn Đang xin ý kiến tham vấn
Hồ sơ tham vấn
Tên hồ sơ Loại Tải về
Báo cáo chính đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường ,
Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường ,