Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng chợ xã Khánh Khê, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn"
Loại Báo cáo
Chủ dự án Hợp tác xã Hà Phát Khánh Khê
Địa chỉ chủ dự án Hợp tác xã Hà Phát Khánh Khê
Địa điểm thực hiện Xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
Trạng thái tư vấn ---
Hồ sơ tham vấn
Tên hồ sơ Loại Tải về
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng chợ xã Khánh Khê, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn"