Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết về miễn lệ phí đăng ký biến động đất đai do sáp nhập thôn, khối phố, xã, phường, thị trấn; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công
Số hiệu 368/BC-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---