Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ xin chấp thuận thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp
Số hiệu 313/TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---