Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 625/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---