Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THông báo về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo
Số hiệu Số 779/TB-CCT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 7c4e44e3389aca8f6206a43cfb7da5f4TB_20s_E1_BB_91_20779.pdf
Mô tả ---