Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Bảng sửa đổi tên các loại đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Số hiệu Số 40/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký ---
File đính kèm 820eae3fa08ec0ecf19662a8b15da27012.2022._20Quyet_20dinh_20UBND_20tinh_20sua_20doi_20bo_20sung_20Bang_20gia_20dat_20theo_20QD_2032_20QD_2005_20QD_2036.pdf
Mô tả ---