Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v phối hợp tạo điều kiện thi công Đề án điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại
Số hiệu Số 2163/STNMT-NKS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm b9de011a9e9088bfea9855d6c2b37fa32163.pdf
Mô tả ---