Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Số hiệu Số 447/TTr-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 2f7838ec854ae37bfb1233e498854ca2447.pdf
Mô tả ---