Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Số hiệu Số 388/TTr-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký ---
File đính kèm 488eb0534e5b5932ca4ebb90ecefb97aD_E1_BB_A5_20th_E1_BA_A3o_20388.pdf
Mô tả ---