Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Số hiệu Số 304/TTr-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm cdab8b5c3672452f10277047438b3f81T_E1_BB_9D_20trinh_20304.pdf
Mô tả ---