Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu số: 1336/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký ---
File đính kèm ec585f199d9535e7be185a2737b9a32ekemtheo1336.pdf
Mô tả ---