Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt
Số hiệu Số 879/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm dbfcf6eeff24e7e9e95c6d6f12641a2dQ_C4_90_20879.pdf
Mô tả ---