Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
Số hiệu Số 230/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Ngọc Thiều
File đính kèm 99ad278b784c1161129081d5b0db388e230.pdf
Mô tả ---