Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Số hiệu Số 1250/QĐ-BTNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký ---
File đính kèm 8f8c0464f749c7a5e871926b4c308e28Q_C4_90_20s_E1_BB_91_201250_20BTNMT.pdf
Mô tả ---