Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện công tác vận hành, cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu địa chính năm 2023
Số hiệu Số 63/KH-VPĐKĐĐ Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký ---
File đính kèm d35f9565fa6e9e90c136358f584f49b663.pdf
Mô tả ---