Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Công văn v/v tài trợ chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/10.000
Số hiệu 538/FLC-BĐT6 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm d9a63e2db0c7a69f75d34835da830d88538-CV_20tai_20tro_20FLC.pdf
Mô tả ---