Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả hoạt động Ban chỉ đạo phát triển du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số hiệu Số 716/BC-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký ---
File đính kèm 8e9120886027fc2feb4e621dba7c40c1716.pdf
Mô tả ---