Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QĐ Điều chỉnh QĐ phê duyệt DTvàKH lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập KH thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ quản lý, vận hành, khai thác CSDLĐĐ trên địa bàn thành phố LS và các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia (địa bàn thực hiện dự án VILG)
Số hiệu Số 34/QĐ-VPDKĐĐ Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---