Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1425/STNMT-TTCNTT 06-07-2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh