Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 237/TB-STNMT 20-09-2023 THÔNG BÁO Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
98/TTTNMT-PTQĐ 14-03-2023 Về việc đề nghị đăng tải Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh Dầu khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn lên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT
Số 77/TB-TTTNMT 01-03-2023 HÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨCĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tên tài sản: Bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụngkhu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 53/TB-TTTNMT 17-02-2023 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
Số 305/TTTNMT-PTQĐ 12-08-2022 V/v đề nghị đăng tải Quyết định số 355/2022/QĐ- ĐGNAP ngày 29/7/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú về việc đính chính Quy chế cuộc đấu giá Tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn,
Số 54/TB-ĐGHDVH 10-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản
Số 354/2022/TB-ĐGNAP 29-07-2022 Thông báo đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số 45/QC-ĐGHDVH 22-06-2022 Thông báo và Quy chế đấu giá
Số 218 06-06-2022 V/v đề nghị tạm dừng bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tinh dầu khối 3 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 202/TB- TTTNMT 25-05-2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu , khối 3 phường Vình Tại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số 36/QC-ĐGHDVH 17-05-2022 Quy chế đấu giá
Sô 36/TB-DGHDVH 17-05-2022 Thông báo đấu giá
Số 183/TB-TTTNMT 12-05-2022 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
Số 35/QC-DGHDVH 11-05-2022 Quy chế cuộc đấu giá
Số 35/TB-ĐGHDVH 11-05-2022 Thông báo đấu giá tài sản
Số 807/QĐ-UBND 10-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 807/QĐ-UBND 10-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 169/TB-TTTNMT 06-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền cho thuê đất khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 790/QĐ-UBND 06-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 169/TB-TTTNMT 06-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền cho thuê đất khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn