Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 40/2022/QĐ-UBND 23-12-2022 Bảng sửa đổi tên các loại đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
36/2021/QĐ-UBND 23-12-2022 Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn
Số 2408/STNMT-KHTC 20-10-2022 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 (lần 3) lên Trang thông tin điện tử của tỉnh
Số 472/TTr-STNMT 17-10-2022 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty Cổ phần Giao thông I Lạng Sơn tại 72 đường Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 338/QĐ-STNMT 14-10-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm cơ sởtính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty TNHH Phước Hậu C.T.P thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến đá vôi làm
Số 247/QĐ-STNMT 17-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu:Tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Thành thuê đất để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác
Số 21/QĐ-UBND 13-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 202
Số 1082/QĐ-UBND 29-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn