Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá những kết quả đã đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 công tác phối hợp trao đổi thông tin địa chính giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã ký Quy chế phối hợp số 1080/QCPH-CT-TN&MT về việc phối hợp Trao đổi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,  ngày 14/7/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài  nguyên và môi trường và các Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường giữ

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ngày 29/5/2020 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Subscribe to Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường