Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 5 January 2021
Số hiệu văn bản
Số: 151/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
30/12/2020
Ngày hiệu lực
30/12/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc