Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 6 March 2020
Số hiệu văn bản
Số 91/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành
19/11/2019
Ngày hiệu lực
05/01/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc