Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 29/TB-TTDVĐGTS 16-09-2020 Thông báo đấu giá tài sản
Số: 224 /TB-STNMT 26-08-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
31-07-2020 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển công chức năm 2020
Số: 192 /TB-STNMT 17-07-2020 Thông báo Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 382/TB-VPDKDD 16-07-2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
Số: 153 /TB-STNMT 15-06-2020 Thông báo Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Số: 124 /TB-STNMT 12-05-2020 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 121/QĐ-STNMT 11-05-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 114 /TB-HĐTTVC 28-04-2020 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
số 02.0LS/TBĐG-DDA 27-04-2020 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 107 /TB-HĐTTVC 23-04-2020 Thông báo Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
Số: 93 /TB-HĐTTVC 13-04-2020 Thông báo Về việc đính chính nội dung Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 94 /TB-HĐTTVC 13-04-2020 Thông báo Về việc đính chính nội dung Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 130/TB-TTTNMT 10-04-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
Số: 90 /TB-HĐTTVC 10-04-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 2)
Số: 109/QĐ-STNMT 10-04-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 80/TB-STNMT 31-03-2020 Thông báo Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 77 /TB-STNMT 30-03-2020 Thông báo Về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 97 /QĐ-STNMT 25-03-2020 Quyết định Về viêc ̣ công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 73 /TB-HĐTTVC 25-03-2020 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 62 /TB-HĐTTVC 16-03-2020 Thông báo nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 60 /TB-STNMT 11-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 54 /TB-HĐTTVC 06-03-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 45/TB-STNMT 19-02-2020 Thông báo Về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 51 /QĐ-STNMT 13-02-2020 Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 40/TB-HĐTTVC 13-02-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
Số: 38 /TB-STNMT 12-02-2020 Thông báo Bổ sung Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; lý do thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 132/STNMT-VP 07-02-2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số: 29 /TB-HĐTTVC 05-02-2020 Thông báo Tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 21 /KH-STNMT 04-02-2020 Kế hoạch Tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019
Số: 28 /TB-STNMT 04-02-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 27/TB-HĐTTVC 04-02-2020 Thông báo nội dung lài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 01/KH-STNMT 02-01-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số: 60 /TB - TTDVDGTS 31-12-2019 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 443/TTTNMT-PTQĐ 29-12-2019 Thông báo đấu giá quyền thuê Lô đất C.C.1
Số: 02LS /TBĐG-DDA 24-12-2019 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 01LS /TBĐG-DDA 24-12-2019 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 300 /TB-STNMT 17-12-2019 Thông báo Về việc hủy phôi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hỏng trong quá trình in, viết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 83 /KH-STNMT 17-12-2019 Thông báo Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
Số: 297 /TB-STNMT 13-12-2019 Thông báo Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2019
Số: 480/TB-TTTNMT 12-12-2019 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
Số: 478/TB-TTTNMT 12-12-2019 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô/172 ô đất tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 479/TB-TTTNMT 12-12-2019 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất tại đường Bắc Sơn, khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 456/TTTNMT-PTQĐ 05-12-2019 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (lần 11)
Số 277 TB-STNMT 21-11-2019 Thông báo trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 414/TB-TTTNMT 14-11-2019 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, Lô CC.1, Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
Số 411/TTTNMT-PTQĐ 08-11-2019 Về việc đề nghị thông báo đấu giá tài sản là quyền sử đất (lần 9)
Số: 244 /TB-STNMT 30-10-2019 Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Số: 223 /TB-STNMT 07-10-2019 Thông báo Kết quả rà soát, phân loại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1); thời gian, hình thức, nội dung ôn tập xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Số: 1467 /STNMT-QLĐĐ 26-09-2019 Công khai Dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024
Số: 200 /TB-STNMT 10-09-2019 Thông báo Về việc công bố đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 69 /KH-STNMT 10-09-2019 Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019
Số: 1342 /STNMT-QLĐĐ 05-09-2019 Công văn thực hiện kiểm kê đất đai theo chuyên đề năm 2019
Số: 192 /TB-STNMT 30-08-2019 Thông váo về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Số: 186/TB-STNMT 27-08-2019 Thông báo Về việc kết thúc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
Số: 1275 /STNMT-VPĐKĐĐ 23-08-2019 Phúc đáp trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ địa chính
Số: 152 /TB-STNMT 22-07-2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
Số: 53 /KH-STNMT 18-07-2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2019
Số: 47 /KH-STNMT 18-06-2019 Kế hoạch Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019
Số: 293a /GM-STNMT 17-06-2019 Giấy mời Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ
Số: 114 /TB-STNMT 14-06-2019 Thông báo Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 277 /BC- STNMT 07-06-2019 Báo cáo Về việc xem xét ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương (Địa chỉ thường trú: tại số 103, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng)
Số: 57 /TB-STNMT 27-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 348 /STNMT-VPĐKĐĐ 25-03-2019 Công văn về việc xử lý phản ánh của bà Hoàng Thị Thủy
Số: 39 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định Về việc thôi ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 40 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định Về việc ủy quyền cho bà Lương Thị Thủy, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 41 /TB-STNMT 28-02-2019 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 22 /QĐ-STNMT 26-02-2019 Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 28 /TB-STNMT 13-02-2019 Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ xin thuê đất của Công ty điện lực Lạng Sơn trên địa bàn các xã Văn An và Vân Mộng, huyện Văn Quan
Số: 24 /TB-STNMT 01-02-2019 Thông báo Kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2018
Số: 17 /TB-STNMT 23-01-2019 Thông báo Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 13 /TB-STNMT 21-01-2019 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Kháng Chiến, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
Số: 07 /TB-STNMT 08-01-2019 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Kháng Chiến, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số: 06 /TB-STNMT 05-01-2019 Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc
Số: 02 /TB-HĐXTVC 04-01-2019 Thông báo V/v tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
216/TB- STNMT 19-12-2018 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
270 /TTTNMT 03-12-2018 Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
257/TB-TTTNMT 26-11-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
160/TB- STNMT 29-10-2018 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
158/TB-STNMT 22-10-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng
151/TB-STNMT 15-10-2018 Thông báo Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
144 /TB- HĐKTSH 04-10-2018 Thông báo Về việc tổ chức xét tuyển đặc cách đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
143/TB-STNMT 03-10-2018 Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
134 /TB-STNMT 21-09-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu, huyện Hữu Lũng
130/TB-STNMT 18-09-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
126/TB-HĐTDVC 13-09-2018 Thông báo Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
125/TB-STNMT 12-09-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
121/TB-STNMT 10-09-2018 Thông báo Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường
1043/STNMT-VP 30-08-2018 Thông báo V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 02 tháng 9
110/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Minh Hòa 3, xã Hòa Thắng, Minh Hòa, huyện Hữu Lũng
106/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình
109/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
105/TB-STNMT 13-08-2018 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
99 /TB-PTQĐ 07-08-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 47 /KH-STNMT 13-07-2018 Kế hoạch Số: 47 /KH-STNMT Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
84/TB-STNMT 13-07-2018 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
85/TB-STNMT 13-07-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
Số: 77 /TB-STNMT 05-07-2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Lịch tiếp công dân
75/TB-STNMT 02-07-2018 Thông báo Công bố công khai và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn (có file tài liệu và bản đồ kèm theo)
63/TB-STNMT 12-06-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng