Ngày 28/3/2022 UBND huyện Lộc Bình đã khánh thành đưa vào sử dụng Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lộc Bình, theo phân công của UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình được bố trí cán bộ trực và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Tại đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị công tác phục vụ hoạt động tiếp nhận và trả kết quả đã được đầu tư tương đối hiện đại, đồng bộ và đầy đủ, qua đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ và người dân, doanh nghiệp tới giao dịch, nộp hồ sơ.

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện luôn được thực hiện đúng quy định, cán bộ Chi nhánh được giao thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ, có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử và được tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ, do vậy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời thường xuyên nhiệt tình hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan của ngành, đơn vị.

Kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2022 (Tính từ 01/01/2022 đến 10/5/2022), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình đã tiếp nhận và giải quyết được 898 hồ sơ TTHC (Trong đó: Hồ sơ cấp GCN lần đầu: 180 hồ sơ; Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất: 193 hồ sơ; Hồ sơ đăng ký biến động đất đai: 307 hồ sơ; Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm: 218 hồ sơ). Hồ sơ được tiếp nhận giải quyết kịp thời, trả kết quả đúng thời gian quy định, cơ bản không để hồ sơ chậm hạn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đăng ký thực hiện TTHC trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh đã góp phần xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tích cực cải cách hành chính tại huyện Lộc Bình., góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính của Chi nhánh trong việc giải quyết thủ tục hành chính./.

 

 

 

Trụ sở Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình.

 

                                                                                   Tác giả: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình